Български English

Консултантски услуги по изпълнение на Договор за Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Автомагистрала „Струма“ е с дължина приблизително 150 км и е разположена в югозападната част на страната, в участъка от пътния възел край с. Даскалово (при гр. Перник) и държавната граница на Република България с Република Гърция в близост до гр. Кулата. Трасето е част от Транс-европейски коридор номер IV в участъка София - Кулата – Солун, а също така част от приоритетен проект 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, включващ автомагистрална ос Игуменица/Патра-Атина-София-Букурещ.

Участъкът от магистралата, включен в Лот 3, през по-голямата си част от дължината си се намира в близост до поречието на река Струма и преминава през природни забележителности като Кресненското дефиле.Предвижда се автомагистралата да бъде с ширина 29 м, включваща: 15 м платна за движение, 2 x 2 x 3,75 м; средна разделителна ивица от 3,5 м; 2 аварийни платна, всяко с ширина 2,5 м; 4 x 0,75 м водещи ивици и 2 x 1,25 м банкети.

Подготовката на проекта за Лот 3, заедно с реализацията на Лотове 1, 2 и 4, са включени за финансиране като част от настоящия програмен период на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013. Изпълнението на Лот 3 е предвидено за програмен период 2014-2020.

Възложител е Агенция "Пътна инфраструктура", бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. В съответствие със Закона за пътищата АПИ отговаря за подготовката и изпълнението на Лот 3 на АМ „Струма”, както и по-късно за експлоатацията и поддържането на цялата автомагистрала.

Консултантска услуга във връзка с Проектиране и строителство на ПЪТ III-5004 „Обход на Габрово”

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор № ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и включва изпълнение на рехабилитация, реконструкция и ново строителство на 5 участъка, разделени на следните 4 етапи:

 

 • Етап І от км 0+000 до км 7+670, обща дължина - 7,670 км – рехабилитация;
 • Етап ІІ от км 7+670 до км 10+940.74, обща дължина - 3,270 км – рехабилитация и реконструкция;
 • Етап ІІІ от км 10+940.74 до км 16+010, обща дължина - 5,069 км – ново строителство;
 • Етап ІV от км 16+010 до км 20+124.50, обща дължина - 4,115 км - ново строителство;
 • Етапна връзка от км 0+000 (съвпадащ с км 20+124.50 от основното трасе) до км 3+130, обща дължина – 3,130 км – ново строителство.

 

Строителната стойност на договора е 77 450 000 лева.

Консултантска услуга във връзка с Проектиране и извършване на аварийни ремонтно – възстановителни работи на виадукт на км 67+027 - АМ „Тракия

Съставен от две независими конструкции за всяко платно на движение и е с 14 отвора по 20,4м всеки, с обща дължина 280.50 м. Всяка от конструкциите е разделена на два температурни блока с дилатационни фуги М 75 при устоите и над стълб 7.

 

 • Монтирани са нови предварително напрегнати греди;
 • Антисеизмични изолатори се замонолитени към гредите;
 • След направа на армировката е излята е монолитна температурно непрекъсната пътна плоча с дебелина 16 см;
 • Изляти са тротоарни блокове от бетон C35/45 с клас по околна среда XC4 XD3 и XF4;
 • Положена е рулонна хидроизолация;
 • Инсталирани са гумено метални дилатационни фуги в двата края при устоите с дилатация 120 мм и при стълб № 7 с дилатация 150 мм;
 • Изпълнени са ремонтни работи по долното строене, възстановяване на липсващото бетоново покритие, усилване, антикорозионна обработка на бетонни повърхности;
 • Стоманената предпазна ограда е изцяло подменена в зоната на моста, като новата е H2W4 и e изпълнена в съответствие с изискванията на БДС EN 1317 и Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по РПМ от 2010.
 • Вертикалната сигнализация е допълнена с нови пътни знаци и указателни табели.

 

Строителната стойност на договора е 7 500 000 лева

Консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на А2 АМ „Хемус“ СОП – пътен възел Яна от км 0+000 до км 8+460

 • Препроектиране на Големи съоръжения при км 1+450, 1+990, 4+800, 6+810, 8+000 и правоъгълни водостоци при км 6+200, 7+120 и 7+904
 • Препроектиране на Мост над река Лесновска при км 3+040
 • Пресичане на деривация на МК „Кремиковци“ при км 5+378 – проходима галерия  и входни шахти
 • Препроектиране на надлез при км 1+990 и селскотопански път – нов км 1+965,86
 • Кръгово кръстовище и пътна връзка под АМ „Хемус
 • Изграждане на насип през водно препятствие между км 2+000 и км 2+180
 • Комбинирани проходни съоръжения на км 1+680, 4+000, 5+000 и 8+060
 • Прозрачни екраниращи съоръжения от двете страни на магистралата край защитена зона BG 0002004 „Долни Богров – Казичене“ и „Изгражадане на екраниращо съоръжение – шумозащитна стена между км 6+750 и 7+250“.

 

 

Строителната стойност на договора е 35 000 000 лева.


2013 Трансконсулт-БГ ООД Всички права запазени ©
Уеб дизайн от QALISTIC © QALISTICCMS ©
Начало  За нас  Услуги  Проекти  Референции  Контакти