Български English

Консултантски услуги

Услугите ни включват:

 • Управление на Проекти с/о международните и български стандарти 
 • Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието и Строителен надзор с/о българското строително законодателство
 • Финансово управление на проекти
 • Управление на качеството
 • Управление на риска
 • Финансово моделиране
 • Консултации при прилагането на Договори в строителството, вкл. всички форми на международни договори на FIDIC
 • Предпроектни инвестиционни проучвания
 • Технико-икономическа оценка на проекти 
 • Идейни проекти – Пътища и Съоръжения
 • Технически и Работни проекти – Пътища и Съоръжения
 • Подробни Устройствени Планове /ПУП
 • Отчуждителни процедури
 • Планиране и анализи
 • Одити по Пътна безопасност

2013 Трансконсулт-БГ ООД Всички права запазени ©
Уеб дизайн от QALISTIC © QALISTICCMS ©
Начало  За нас  Услуги  Проекти  Референции  Контакти